Menu Zavřeno

Blog

Valná hromada klubu – pozvánka

Pozvánka na valnou hromadu Athletic Club Domažlice

Datum: středa 10.5.2023
Místo: Restaurace Viola Domažlice
Čas: 18.30 hodin
Program:

  1. Prezentace a zahájení
  2. Volba předsedajícího, mandátové komise, návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti klubu v roce 2022
  4. Zpráva o hospodaření
  5. Zpráva ved. družstev
  6. Vyhlášení nejlepších atletů klubu
  7. Diskuse
  8. Zpráva mandátové komise
  9. Návrh usnesení VH – usnesení VH
  10. Závěr

Občerstvení zajištěno v  průběhu jednání.

Ing Zdeněk Forster předseda AC Domažlice