Menu Zavřeno

Členské příspěvky

Pro rok 2023 byly příspěvky stanoveny na částku 3.000,- Kč pro všechny kategorie.

Závodníci, kteří netrénují na sportovištích v Domažlicích a nemají trenéra z klubu platí 1500,-Kč.

Prosíme o zaplacení na číslo účtu: 133952785/0300

Platbu proveďte do konce ledna 2023.

Do poznámky – jméno atleta. .

V případě neuhrazení příspěvku v daném termínu, bude pozastavena činnost atleta.