Menu Zavřeno

Členské příspěvky

Členské příspěvky 2024 částka 3000,- Kč

Platba na účet 133952785/0300 s uvedením jména plátce do 30.1.2024

Klub z těchto prostředků hradí: nájmy za sportoviště /stadion, tělocvičny, tunel, posilovna dále trenéry, jízdné na soutěže, ubytování na soutěžích, nákup náčiní a pomůcek, dresy, startovné na soutěžích apod.

Povinnosti členů klubu : 2x za sezónu brigáda jako výpomoc při pořádání akcí oddílem / členové 14 let a starší/ , absolvování šesti startů za celou sezónu – všichni . V případě nesplnění výše uvedených podmínek se atletovi na rok 2025 navýší členský příspěvek na 5000,- Kč.