Menu Zavřeno

Blog

Pozvánka na valnou hromadu

Datum: středa 13.4.2022

Místo: Restaurace Viola Domažlice

Hodina: 17.30 hod

Program:

  • Prezentace, zahájení
  • Volba mandátové, volební, návrhové komise
  • Zpráva o činnosti klubu od minulé VH
  • Zpráva o hospodaření klubu
  • Zprávy vedoucích družstev
  • Volba VV klubu
  • Vyhlášení nejlepších atletů za rok 2021
  • Vyhlášení výsledku voleb
  • Diskuse
  • Závěr VH – občerstvení

Právo účasti na VH mají pouze členové klubu a pozvaní hosté .

Volební právo, členové oddílu , kteří v den VH dovršili 15 let.