Menu Zavřeno

Blog

Pozvánka na Valnou hromadu

Výbor AC Domažlice svolává Valnou hromadu.

Datum: 26. 2. 2020 od 18:00

Místo: Zámecká restaurace, nám. Republiky 66, 346 01 Horšovský Týn

Program:

1. Zahájení

2. Volba /odsouhlasní/ předsedajících VH

3. Schválení programu Valné hromady

4. Volba Mandátové a Návrhové komise

5. Zpráva o činnosti – předseda klubu Forster

6. Zpráva o hospodaření klubu

7. Zpráva vedoucích družstev

8. Vyhlášení nejlepších atletů klubu 2019

9. Diskuse

10. Přednesení usnesení Valné hromady, schválení zprávy předsedy, schválení zprávy o hospodaření 

11. Zakončení Valné hromady

Občerstvení