Menu Zavřeno

Blog

Valná hromada klubu AC Domažlice

Ve středu 27.2. se v Domažlicích uskutečnila Valná hromada našeho klubu.

Přinášíme souhrn dění z VH:

 

Přivítání Petrem Konopem

Zpráva  předsedy oddílu Zdeňka Forstera

Zpráva o hospodaření klubu za rok 2018

Zprávy vedoucích družstev

Ocenění nejlepších atletů klubů za rok 2018:

Mladší žactvo: Jan Švígler, Pavel Froněk, Barbora Šetlíková

Starší žactvo: Simona Kuboušková

Dorost: Michael Rubáš

Junioři: Jakub Karlach, Andrea Balíková

Dospělí: Tomáš Ott

Zpráva mandátové komise

DISKUSE

Nominace 1 delegáta na VH PKAS 23.3.2019

– V. Carda (delegát s hlasovacím právem) + M. Pivoňka

Usnesení VH:

VH je usnášeníschopná.

VH bere na vědomí:

– Zprávu předsedy

– Zprávu o hospodaření

– Zprávy vedoucích družstev

ZÁVĚREČNÉ SLOVO PŘEDSEDY KLUBU