Menu Zavřeno

Blog

Členské příspěvky 2020

 

Pro rok 2020 byly příspěvky stanoveny na částku 2000 Kč pro všechny kategorie.

 

Prosíme o zaplacení do konce ledna na číslo účtu: 133952785/0300

 

Variabilní symbol – jméno atleta. Platba na půl roku je poloviční.

 

Do poznámky uveďte jména člena/atleta, za kterého je platba hrazena !!!