Menu Zavřeno

Blog

Zápis z valné hromady AC Domažlice, z. s.

Přinášíme zápis z proběhlé VH klubu z 9.3. 2018. Info níže…

Zahájení 

Petr Konop – Přivítání, seznámení s programem

Mandátová + návrhová komise – Jan Ledvina

Zdeněk Forster – Zpráva předsedy AC

Zpráva o činnosti klubu

Výkonný výbor – seznámení s činností VV, schází se 1x měsíčně (rozšířený za účasti vedoucích trenérů kroužků Horšovský Týn a Česká Kubice)

Finanční zajištění činnosti klubu – granty

Přibývá administrativy pro kluby – účetnictví zpracovává Domažlická daňová kancelář

Zvyšují se požadavky na vykazování přijatých finančních prostředků (MŠMT, Město Domažlice, Plzeňský kraj)

Výplaty trenérům na DPP – vykazování do grantů

Úspěšnost našich závodníků: Jan Peták, Jakub Karlach, Tomáš Plojhar, štafeta 4×400 (Peták, Ekl, Karlach, Váchal) – republikové (i evropské) šampionáty, medailová ocenění

Rekordy klubu přepsali v roce 2017 – T. Ott, A. Kamír, M. Rubáš

SpS – 1 rok existence – slibujeme si zvýšení členské základny, vedoucí trenér Petr Hatlman.

Početně splňujeme požadavky ČAS, v aktivitě je třeba zlepšit účast na závodech, především na M ČR žactva, což se zatím nedaří.

Tréninková skupina Horšovský Týn (V. Blacká, F. Cihlář) – 20 předžáků, velký přínos pro klub. Tréninkovou skupinu v České Kubici vede Miloslav Antoš, i tam sportuje více jak 20 dětí.

V roce 2017 jsme pořadatelsky zajišťovali řadu závodů – 14 na stadionu

Na mítinku Chodská 1500 padl rekord mítinku i stadionu

Stadion – neustále řešíme problémy, předkládáme požadavky, reakce ze strany provozovatele stadionu je vstřícná. Na jaře tohoto roku se má kolaudovat nová tribuna, což by nám mělo umožnit získat ve staré tribuně samostatný sklad.

Změna loga klubu v roce 2017 přinesla pozitivní ohlasy.

Rozhodčí – informace o činnosti

  

Zpráva o hospodaření klubu    

z podkladů Domažlické daňové kanceláře.

Největší výdaje hradíme za dopravu, nájmy, mzdové náklady.

Největší příjmy tvoří granty z Města Domažlice, ČAS, členské příspěvky, granty MŠMT, dotace Plzeňského kraje.

 

Zprávy vedoucích družstev

 

Ml. žáci – S. Lorenzová

Zprávu o činnosti skupiny přednesla S. Lorenzová. Celý text zprávy přiložen.  

 

St. žáci, st. žákyně – P. Hatlman

9 závodnic – nejlepší Čapská, Kodadová

5 závodníků – nejlepší bratři Soukupové

V individuálních startech nejlepší Čapská (2 oddílové rekordy 60 m, 300 m)

Muži a dorostenky – Petr Konop

Družstvo dorostenek – 5 . místo (celkové umístění). Letos přihlášeno družstvo juniorek.

Družstvo mužů

Umístění: 2. místo v základní skupině (za AC TEPO Kladno)

Na soupisce 31 jmen (z toho 5 hostujících)

Průměrná účast 21 závodníků na kole

V baráži startovalo 17 lidí, z toho 4 hostujících

Největší slabiny družstva – chůze, 110 přek., tyčka  

Nejvíce bodů získal Matěj Nádhera. Nejúspěšnější disciplínou byla 100 m.

Baráž v Opavě byla zážitkem – snaha, výkony, atmosféra.

Historicky nejlepší umístění družstva mužů – 5. místo.

Nejlepší závodníci klubu (komentář k jednotlivým vyhlášeným a rozhovory s nimi – Zdeněk Šilhánek):

Mladší žactvo: Jan Sladký

Starší žactvo: Kateřina Čapská

Dorost: Jakub Karlach

Junioři: Jan Peták

Dospělí: Jiří Gregor

Zpráva mandátové komise – Jan Ledvina

Přítomno 21 členů, 3 hosté

 

Diskuze:

Petr Konop – Termínová listina – v roce 2018 pořádáme hodně akcí, OM, Chodská 1500 (18.8.) – předprogram BPM, školní závody, Corny, Běh babyl. lesy (součást BPM PK)

Anketa Nejlepší sportovec okresu

Zdeněk Šilhánek – zpracovával nominace na anketu – již nastavení kritérií je špatné

Petr Faschingbauer – oficiálně požádat o odkrytí odborné komise, která provádí výběr sportovce okresu

Jan Ledvina – anketa funguje jako prezentace starostů

Petr Konop – dříve se dělala nominace, žebříček, z toho vzešel vítěz

Petr Hatlman sestavil klubové tabulky, prodej za 50 Kč

Tabulky celostátních výkonů zdarma

Petr Faschingbauer – poděkování a uznání za zpracování Ročenky Petru Hatlmanovi,

nepodceňovat, je to ukázka práce klubu i do budoucna, 1 výtisk do Muzea Chodska

Martin Pivoňka – dnes proběhl nábor dětí v ZŠ Kom 17, přišlo 55 dětí, z toho 30 dětí projevilo zájem – dostaly informace

Příměstský tábor – 2 termíny (červenec, srpen) – zveřejnit v tisku

Zdeněk Forster – info o školeních rozhodčích

Petr Konop – info o družstvu mužů, hostování

  

Usnesení VH:

VH je usnášeníschopná.

VH bere na vědomí:

– Zprávu předsedy

– Zprávu o hospodaření

– Zprávy vedoucích družstev

Závěrečné slovo – Zdeněk Forster:

Poděkování všem za účast na VH, poděkování závodníkům za reprezentaci klubu, těšíme se na setkávání na akcích sportovních i mimo sport.

 

Zapsala: Jitka Bayová

Ověřovatel zápisu: Petr Konop