Menu Zavřeno

Blog

Informace k členským příspěvkům na rok 2019

Již od 1.12. 2018 můžete zasílat na účet klubu příspěvky. Pro rok 2018 nabízí oddíl platbu příspěvků v ročním či půlročním intervalu.

Kategorie Přípravek 1500,- Kč/rok

Kategorie Mladší žactvo a mladší 2000,- Kč/rok
Kategorie Starší žactvo a starší 2500,- Kč/rok

Platba na půl roku je poloviční. Příspěvky zůstavají ve stejném výši jako v předešlém roce.

číslo üčtu: 133952785/0300

Do poznámky uveďte jména člena/atleta, za kterého je platba hrazena !!!