Menu Zavřeno

Blog

Platba členských příspěvků 2017

Již od 10.12. můžete zasílat na účet klubu příspěvky. Pro rok 2017 nabízí oddíl platbu příspěvků v ročním či půlročním intervalu.

Kategorie Mladší žactvo a mladší 1500,- Kč/rok
Kategorie Starší žactvo a starší 2000,- Kč/rok

Platba na půl roku je poloviční.

číslo üčtu: 133952785/0300

Do poznámky uveďte jména člena/atleta, za kterého je platba hrazena !!!