Menu Zavřeno

Blog

Platba příspěvků na rok 2015

Již od 10.12. můžete zasílat na účet klubu příspěvky.

Pro rok 2015 nabízí oddíl platbu příspěvků v ročním či půlročním intervalu.

Kategorie Mladší žactvo a mladší 1500,- Kč/rok

Kategorie Starší žactvo a starší 2000,- Kč/rok

Platba na půl roku je poloviční. 

číslo üčtu: 133952785/0300

Do poznámky uveďte jména člena/atleta, za kterého je platba hrazena.