Členské příspěvky 2019

Již od 1.12. můžete zasílat na účet klubu příspěvky. Pro rok 2019 nabízí oddíl platbu příspěvků v ročním či půlročním intervalu.

Kategorie Přípravek - 1500,- Kč/rok

Kategorie Mladší žactvo a mladší 2000,- Kč/rok

Kategorie Starší žactvo a starší 2500,- Kč/rok


Platba na půl roku je poloviční. Termín zaplacení do ledna 2019.


číslo üčtu: 133952785/0300


Do poznámky uveďte jména člena/atleta, za kterého je platba hrazena !!!