• 1

Členské příspěvky na rok 2020!

Pro rok 2020 byly příspěvky stanoveny na částku 2000 Kč pro všechny kategorie. Prosíme o zaplacení do konce ledna na číslo účtu: 133952785/0300. Variabilní symbol - jméno atleta. Platba na půl roku je poloviční.